La Fundació

Fundació Patronat de la Vila d'Artés

Missió

Fundació Patronat de la Vila d'Artés

Des de la creació la seva missió és procurar que tots els habitants d’Artés, independentment dels seus recursos, poguessin disposar, si fes falta, d’una plaça assistencial a la Residència durant la seva vellesa. El caràcter benèfic de la Institució ha contribuït a l’arrelament de la Residència al nostre poble, convertint-la en la institució assistencial de referència.

 

La Residència

La Residència va néixer a Artés el 1970 de la iniciativa d’un grup d’artesencs que van veure la necessitat de fundar una residència per persones grans a la vila. L’entitat rep el nom de Patronat de la Caritat de la Vila d'Artés i s’organitza jurídicament com a patronat, mitjançant la gestió d’una junta.

2001

2001

El 2001 es van començar les obres d’ampliació de la Residència, des d’aleshores s’han realitzat diferents fases d’ampliació fins a l’actualitat, que es rehabilita el primer edifici.

2008

2008

Amb l’objectiu d’adaptar-nos als nous temps i per perpetuar els objectius de l’Entitat, es va transformar el Patronat en Fundació. La Fundació està inscrita al Registre de Fundacions amb el número: 2766

Actualment

Actualment

Actualment la Residència disposa de 108 places assistencials, 45 d’elles col·laboradores amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

"Com a Casa"

A la Fundació Patronat de la Vila d’Artés treballem per tal que les persones que han escollit viure a la nostra Residència se sentin “com a casa”. L’equip del centre és interdisciplinari i desenvolupa el model d’atenció centrada en la persona. L’atenció que s’ofereix parteix d’una valoració integral de la persona i de l’elaboració del Pla Interdisciplinari d’Atenció Individualitzada (PIAI).

Serveis

La Residència

El personal del centre treballa per promoure i afavorir l’autonomia i la independència de la persona per realitzar les activitats de la vida quotidiana. Aquest model d’atenció s’executa mitjançant activitats interessants i participatives, que s’adapten en funció de les necessitats de cada persona. El nostre centre és obert, amb espais i ambients semblants als de les llars i amb un horari de visites flexible.

Ampliar Informació